HR
Praćenje pošiljaka
Uprava
Jedan smo od osnivača Udruženja međunarodnih otpremnika Hrvatske, osnovanog pri Hrvatskoj gospodarskoj komori 1992. godine. Udruženje međunarodnih otpremnika Hrvatske je, kao nacionalno udruženje, 1993. godine postalo redovnim članom  FIATA (Međunarodnog udruženja međunarodnih otpremnika) što omogućava stalno povećanje stručnih i organizacijskih unapređenja i iskustava međunarodnih otpremnika iz cijelog svijeta, sa svrhom unapređenja vlastitog poslovanja.

UPRAVA

Darko Skrnički
predsjednik Uprave


T: +385-1-3900614
F: +358-1-3900777
E: uprava@intereuropa.hr

Marija Štajduhar 
članica Uprave

ČLANSTVA

  • Udruženje Međunarodnih otpremnika Hrvatske pri HGK
  • FIATA  
  • IATA 
  • WCA 

ORGANIGRAM KONCERNA INTEREUROPA

SLOVENIJA

Intereuropa d.d.
mag. Ernest Gortan

Interagent, d.o.o.
Mihovil Rameša
100%

Interzav, d.o.o.
Mojca Žbontar
71,28%

HRVATSKA

Intereuropa, d.o.o.
Marija Štajduhar 99,96%

Intereuropa Sajam, međunarodno otpremništvo, d.o.o., Zagreb
Krešimir Lipovčić
51%

BIH

Intereuropa RTC d.d., Sarajevo
Darko Skrnički
95,77%

MAKEDONIJA

Intereuropa Skopje, D.o.o.
Nebojša Cvetanovski
99,56%

CRNA GORA

Zetatrans A.D. Podgorica
Tomaž Koder
69,27%

SRBIJA

AD Intereuropa - logističke usluge Beograd
Tomaž Koder
73,62%

ALBANIJA

Intereuropa Global Logistics Service Albania shpk
Dashamir Mandija
100%

KOSOVO

Intereuropa Kosova L.L.C.
Arben Mustafa
90%

UKRAJINA

TFC Zahidtransservice Limited
Anatolly Parfenyuk
89,93%

LOKACIJE

KONTAKTIRAJTE NAS

Odaberi primatelja*: