HR
Praćenje pošiljaka
Poslovni prostori
Posjedujemo kvalitetne skladišne i uredske prostore na više lokacija. 

INTEREUROPA D.O.O. OBJAVLJUJE NAMJERU PRODAJE TE POZIVA POTENCIJALNE KUPCE DA PODNESU OBVEZUJUĆU PONUDU ZA KUPOVINU SLJEDEĆE NEKRETNINE:

dio katastarske čestice broj 2017/2 k.o. Podsused / zemljišno knjižne katastarske čestice broj 2/76 upisane u z.k. ul. broj 1100 k.o. Jankomir, u naravi skladište opasnih tvari na adresi Zagreb, Josipa Lončara 3, neto tlocrtne površine 2.394,41 m2, etažnosti P + K, izgrađeno 2004. godine, sa zemljištem, ukupne površine približno 7.160 m2

Zgrada je betonske konstrukcije, fasada je ožbukana i obojena, u gornjem dijelu obložena ALU fasadnim panelima. Krov je ravan, pokrov su ploče. Stolarija je iz ALU profila, zgrada ima centralno grijanje i sve najvažnije instalacije. Vanjsko uređenje sadrži pretežno asfaltirane prilazne površine namijnjene parkiranju i logističkim potrebama. Parkirna mesta odgovaraju potrebama zgrade, zemljište je ograđeno u odnosu na okolne parcele i pristupnu prometnicu ( Škorpikova ulica). Za zgradu je izdana uporabna dozvola 2004. godine kojom se dozvoljava uporaba iste za skladištenje otrova III skupine.

Prije prodaje prodavatelj će izvršiti parcelaciju katastarske čestice broj 2017/2 k.o. Podsused / zemljišno knjižne katastarske čestice broj 2/76 upisane u z.k. ul. broj 1100 k.o. Jankomir radi odvajanja predmetnog dijela nekretnine u zasebnu česticu.

Uvjeti za davanje obvezujuće ponude i izbor najboljeg ponuđača:

 1. Ponudu mogu dati domaće i strane fizičke i pravne osobe, sukladno propisima važećim u Republici Hrvatskoj.
 2. Ponude moraju biti pisane, na hrvatskom jeziku i moraju sadržati:
  • točne podatke o ponuditelju (tvrtka/ime i prezime, sjedište/adresa, OIB/porezni broj, kontakt osoba, telefonski broj, adresa elektronske pošte kontakt osobe);
  • predmet ponude;
  • ponuđenu cijenu u HRK;
  • uvjete plaćanja.
 3. Izbor najboljeg ponuditelja bit će izvršen do 30.03.2018. godine. Svi ponuditelji bit će pisano, putem pošte, obavješteni o ishodu ovog javnog poziva. Obavijest najboljem ponuditelju nije izjava vlasnika da tu ponudu prihvaća ako to u istoj nije izričito napisano.
 4. Izbrani ponuditelj mora u pravilu u roku 20 dana od obavijesti da je izabran sklopiti s vlasnikom ugovor o kupoprodaji; ugovor o kupoprodaji sklapa se po načelu viđeno-kupljeno.
 5. Porez na promet nekretnina/porez na dodanu vrijednost i druga davanja te troškove prijenosa vlasništva snosi kupac.
 6. Vlasnik nije dužan sklopiti ugovor o kupoprodaji ni s kojim od ponuditelja; vlasnik ni u kojem slučaju nije dužan nadoknaditi ponuditeljima ma koji trošak povezan s pripremom i davanjem ponude ili plaćati ma kakve odštete ili nadoknade u slučaju neprihvaćanja ponude.
 7. Svi drugi uvjeti prodaje bit će dogovoreni ugovorom o kupoprodaji.

Pisane ponude, koje moraju biti potpisane po ponuditelju odnosno njegovom zakonskom zastupniku, moraju biti pripremljene u skladu s uvjetima ovog poziva i dostavljene u zatvorenoj pismovnoj omotnici, na čijoj poleđini treba biti navedena tvtka/ime prezime i adresa ponuditelja, do 15.03.2018. godine do 14,00 sati na adresu: Intereuropa d.o.o., Josipa Lončara 3, 10090 Zagreb, s jasno vidljivom oznakom: »Kupoprodaja nekretnine – ne otvaraj!«. Uvažene će biti samo potpune i pravovremeno primljene ponude.

Zainteresirani mogu pregledati nekretninu i dobiti sve dodatne informacije svaki radni dan po prethodnem dogovoru.

Kontakt: Služba investicija, nabave i informatike, telefon broj 01 3900718.

Za dodatne informacije o iznajmljivanju poslovnih prostora kontaktirajte nas na:

nekretnine@intereuropa.hr

ZADAR, UREDSKI, 121 M2 (IZNAJMLJIVANJE)

Daju se u zakup uredski prostori na prvom katu poslovno-skladišnog objekta, koji se nalazi u industrijskoj zoni u Zadru, na adresi Ulica 159. Brigade broj 12. Na prvom katu je 5 slobodnih ureda, s mogućnošću korištenja čajne kuhinje i sanitarnog čvora. Uredi su djelomično namješteni. Osigurano je parkiralište. Prednost ima zakupac koji će uzeti sve urede u zakup. Međutim, postoji mogućnost uzimanja u zakup svakog ureda zasebno, te ovisno o veličini i opremljenosti zakupljenog prostora, pregovaranje o cijeni. U prizemlju objekta nalazi se skladište te smo u mogućnosti ponuditi i skladištenje robe, kao i svih logističkih usluga.

Grijanje:
 • Kotlovnica na lož ulje
 • Klima uređaj: Da
Komunalije:
 • Gradski vodovod
 • Gradska kanalizacija
 • Telefon
Dozvole:
 • građevinska dozvola
 • vlasnički list
 • uporabna dozvola
Tehnika:
 • Alarmni sustav
Parking:
 • Više parkirnih mjesta
Dodatno:
 • čajna kuhinja
 • informatička mreža
 • uredski namještaj

Cijena: 4.833kn

DUGOPOLJE, UREDSKI, 187 M2 (IZNAJMLJIVANJE)

Daje se u zakup uredski prostor na prvom i drugom katu poslovno-skladišnog objekta, koji se nalazi u industrijskoj zoni u Dugopolju, na adresi Matice hrvatske 21. Na prvom katu su 3 a na drugom 2 slobodna ureda, na svakom katu ima sanitarni čvor, postoji mogućnost najma još 2 ureda ukupne kvadrature 78 m2. Uredi su djelomično namješteni. Osigurano je parkiralište. Prednost ima zakupac koji će uzeti sve urede u zakup. Međutim, postoji mogućnost uzimanja u zakup svakog ureda zasebno, te ovisno o veličini i opremljenosti zakupljenog prostora, pregovaranje o cijeni. U prizemlju objekta nalazi se skladište te smo u mogućnosti ponuditi i skladištenje robe, kao i svih logističkih usluga.

Grijanje:
 • Sustav grijanja, klimatizacije i ventilacije
 • Klima uređaj: Da
Komunalije:
 • Gradski vodovod
 • Gradska kanalizacija
 • Telefon
Dozvole:
 • građevinska dozvola
 • vlasnički list
 • uporabna dozvola
Tehnika:
 • ADSL
 • Alarmni sustav
Parking:
 • Parkirno mjesto
Dodatno:
 • video nadzor
 • informatička mreža
 • uredski namještaj

Cijena: 8.031kn

POSLOVNI PROSTOR: SAMOBOR, UREDSKI, 1045,5 M2 (IZNAJMLJIVANJE)

Nikole Šubića Zrinskog 18
Daje se u zakup uredski prostor na prvom katu poslovno-skladišnog objekta, koji se nalazi u industrijskoj zoni u Samoboru, na adresi Nikole Šubića Zrinskog 18. Uredi nisu namješteni. Osigurano je parkiralište. Prednost ima zakupac koji će uzeti sve urede u zakup. Međutim, postoji mogućnost uzimanja u zakup svakog ureda zasebno, te ovisno o veličini i opremljenosti zakupljenog prostora, pregovaranje o cijeni. U prizemlju objekta nalazi se skladište te smo u mogućnosti ponuditi i skladištenje robe, kao i svih logističkih usluga.

Dozvole:
 • građevinska dozvola
 • vlasnički list
 • uporabna dozvola

Cijena: 39.069kn

POSLOVNI PROSTOR: ZAGREB (JANKOMIR), UREDSKI, 562,5 M2 (IZNAJMLJIVANJE)

Daje se u zakup uredski prostor na prvom katu poslovnog objekta, koji se nalazi u industrijskoj zoni Jankomir, na adresi Josipa Lončara 3. Na katu ima sanitarni čvor. Uredi nisu namješteni (prazni). Osigurano parkiralište po dogovoru. Prednost ima zakupac koji će uzeti sve urede u zakup. Međutim, postoji mogućnost uzimanja u zakup svakog ureda zasebno, te ovisno o veličini zakupljenog prostora, pregovaranje o cijeni. U susjedstvu objekta nalazi se skladište te smo u mogućnosti ponuditi i skladištenje robe, kao i svih logističkih usluga.

Komunalije:
 • Gradski vodovod
 • Gradska kanalizacija
 • Telefon
Dozvole:
 • građevinska dozvola
 • vlasnički list
 • uporabna dozvola

Cijena: 18.676kn

POSLOVNI PROSTOR: RIJEKA, UREDSKI, 19 M2 (IZNAJMLJIVANJE)

Daje se u zakup uredski prostor na prvom katu poslovno-skladišnog objekta, koji se nalazi na adresi Rijeka, Dražice 123 b. Osigurano je parkiralište.

Grijanje:
 • Sustav grijanja, klimatizacije i ventilacije
 • Klima uređaj: Da
Komunalije:
 • Gradski vodovod
 • Gradska kanalizacija
 • Telefon
Dozvole:
 • građevinska dozvola
 • vlasnički list
 • uporabna dozvola
Tehnika:
 • ADSL
 • Alarmni sustav
Parking:
 • Parkirno mjesto
Dodatno:
 • informatička mreža

Cijena: 1.584kn