HR
Praćenje pošiljaka
AUTOMOBILSKA INDUSTRIJA
Specijalizirani smo u logističkim uslugama za automobilsku industriju, uključujući usluge od dobavljača do distribucijskog centra ili krajnje destinacije

Specijalizirani smo u logističkim uslugama za automobilsku industriju, uključujući usluge od dobavljača do distribucijskog centra ili krajnje destinacije, usluge dostavljanje  dijelova i pribora maloprodajnim trgovinama, te organiziranje logistike za gotova vozila. Veliko iskustvo i obrazovanost osoblja Intereurope pruža kvalitetnu i pouzdanu uslugu preko tri glavna ispod navedena segmenta:

  • Logistika za gotova vozila
  • Dijelovi za montažu
  • Rezervni dijelovi 


LOGISTIKA GOTOVIH VOZILA

Intereuropa organizira transport automobila cestom i željeznicom u suradnji sa ugovornim partnerima. Transport automobila organiziran je od luke Koper za i iz naših automobilskih logističkih terminala kao i između ostalih terminala i proizvodnih pogona u Europi. Intereuropa također pruža pomorski prijevoz preko luke Koper u suradnji s ugovornim pomorskim agencijama.

Koncern Intereuropa također djeluje preko nekoliko terminala za skladištenje. U Sloveniji usluga skladištenja automobila pruža se preko platforme Koncerna u Kopru i Logatecu. Manji terminali za skladištenje automobila također su dostupni u Beogradu (Srbija), Sarajevu (Bosna i Hercegovina) i Podgorici (Crna Gora).  Također pružamo visoki stupanj sigurnosti, promptno i sigurno rukovanje vozilima, redovno provjeravanje vozila, redovno održavanje vozila, kontrola vozila prije isporuke, manji popravci vozila itd. 

LOGISTIKA REZERVNIH DIJELOVA

Intereuropa organizira logistiku rezervnih dijelova za automobilsku industriju. Sa vlastitim vozilima i preko ugovornih partnera pružamo just-in-time uslugu na E2E principu. Preko snažne mreže LTL usluga i domaćeg transporta Intereuropa osigurava pouzdanu i na vrijeme dostavu rezervnih dijelova do željenih destinacija. Sa vlastitim skladišnim kapacitetima pružamo kompletnu logistiku za rezervne dijelove u Regiji i zemljama jugoistočne Europe.

Intereuropa također pruža uslugu FTL transporta po Europi, kao potporu automobilskoj industriji. Preko ugovornih partnera osiguravamo pouzdan cestovni transport sa personaliziranom uslugom za dostavu na vrijeme i sa slijedom. U mogućnosti smo raditi sukladno principima i postupcima nalogodavca, postizanjem željenih KPI-a. Naša usluga ima visoku IT tehnologiju što omogućava Koncernu Intereurope visok stupanj fleksibilnosti i ažurnosti u automobilskoj industriji.  

POGLEDAJTE I

LOKACIJE

KONTAKTIRAJTE NAS

Odaberi primatelja*: