HR
Praćenje pošiljaka
Integritet
U ostvarivanju ciljeva tvrtke dosljedno slijedimo osnovne etičke vrijednosti: poštenost, povjerljivost, nepristranost, skladnost, odgovornost i transparentnost.

ETIČKI KODEKS KONCERNA INTEREUROPA

U društvima koncerna INTEREUROPA integritet je jedna od najvažnijih vrijednosti. Poslujemo u skladu sa zakonima, dobrim poslovnim običajima i etičkim načelima. Korporativni integritet razumijemo kao jedan od temeljnih uvjeta za uspješno i dugoročno poslovanje. Zaposleni u društvima koncerna INTEREUROPA u svom radu donose odluke koje utječu na poslovanje, korporativni integritet i ugled društva. Pri tom mogu nastupiti okolnosti kada se pojave dvojbe i neizvjesnost glede donošenja pravilne odluke.

NAŠE OSNOVNE ETIČKE VRIJEDNOSTI

  • Poštenost. Kod postizanja ciljeva društva bitno je povezivanje i rad s ljudima u koje se možemo pouzdati. Zahtijevamo pošteno ponašanje i otvoren odnos prema svima koji su uključeni u proces. Poštujemo pravila, poslovne etike te sklopljene dogovore.
  • Povjerljivost. Tajne društva i poslovne tajne obrađujemo kao povjerljive. Zaposlenici informacije koriste samo za obavljanje radnih zadataka.
  • Nepristranost. Zaposlenici izbjegavaju bilo kakav oblik diskriminacije koja bi se zasnivala na dobi, rasi, etničkoj pripadnosti, nacionalnosti, jeziku, vjeroispovijesti, političkom ili sindikalnom uvjerenju, spolu, spolnoj usmjerenosti ili zdravlju.
  • Skladnost. U društvu djelujemo u skladu s važećim zakonodavstvom, smjernicama, internim pravilima, prihvaćenim aktima, standardima, etičkim kodeksom i vrijednostima koncerna INTEREUROPA.
  • Odgovornost. Svoje obveze ispunjavamo i preuzimamo odgovornosti za svoja postupanja prema ostalim zaposlenicima, dioničarima, kupcima, dobavljačima, prirodnom i društvenom okolišu.
  • Transparentnost. Obavještavanje unutar društva kao i prema van odvija se transparentno, razumljivo, otvoreno i pošteno.

INTERZVIŽDAČ – APLIKACIJA ZA PRIJAVU SUMNJIVIH POSTUPANJA

Aplikacija je namijenjena za prijavu sumnjivih postupanja te postavljanje pitanja iz područja integriteta od strane zaposlenih u Koncernu Intereuropa kao i drugih zainteresiranih osoba. Sve zaprimljene informacije  obrađujemo isključivo s namjerom otkrivanja i istrage  sumnjivih postupanja odnosno davanja pojašnjenja vezano za sprječavanje, otkrivanje i istragu sumnjivih postupanja u Intereuropi.

InterWB

Kontakt: etika@intereuropa.si

LOKACIJE

KONTAKTIRAJTE NAS

Odaberi primatelja*: