HR
Praćenje pošiljaka
Kontakti
Jedan smo od osnivača Udruženja međunarodnih otpremnika Hrvatske, osnovanog pri Hrvatskoj gospodarskoj komori 1992. godine. Udruženje međunarodnih otpremnika Hrvatske je, kao nacionalno udruženje, 1993. godine postalo redovnim članom  FIATA (Međunarodnog udruženja međunarodnih otpremnika) što omogućava stalno povećanje stručnih i organizacijskih unapređenja i iskustava međunarodnih otpremnika iz cijelog svijeta, sa svrhom unapređenja vlastitog poslovanja.

SJEDIŠTE DRUŠTVA

Intereuropa logističke usluge d.o.o.
Josipa Lončara 3, 10090 Zagreb,
Hrvatska 

Tel: +385-1-3900666
Fax: +358-1-3900777 
E-mail: uprava@intereuropa.hr

PRODAJA

KONTAKT MAIL TELEFON
Prodaja prodaja@intereuropa.hr +385 (0)1 3780 551
Reklamacije reklamacije@intereuropa.hr +385 (0)1 3900 618; +385 (0)1 3780 531; +385 (0)1 3900 678
Pomoć za Web Wex korisnike webinfo@intereuropa.hr

LOKACIJE

KONTAKTIRAJTE NAS

Odaberi primatelja*: