HR
Praćenje pošiljaka
Raspored expressne dostave za otoke i rijetko naseljena područja
Intereuropa Express je usluga koja omogućuje preuzimanje i isporuke pošiljaka u Hrvatskoj, Sloveniji i Bosni i Hercegovini.

RASPORED EXPRESSNE DOSTAVE ZA OTOKE I RIJETKO NASELJENA PODRUČJA

MJESTO RASPORED DOSTAVE I PREUZIMANJA
Aržano utorak, četvrtak
Bapska ponedjeljak, srijeda, petak
Beničanci ponedjeljak, četvrtak
Berek ponedjeljak, srijeda, petak
Bjelopolje ponedjeljak, srijeda, petak
Bjelovar ponedjeljak, srijeda, petak
Blinjski Kut ponedjeljak, srijeda, petak
Bobovac ponedjeljak, srijeda, petak
Bošnjaci ponedjeljak, srijeda, petak
Brinje ponedjeljak, srijeda, petak
Brod Moravice utorak
Brod na Kupi i ok. srijeda
Bulinac ponedjeljak, srijeda, petak
Cirkvena ponedjeljak, srijeda, petak
Crnac ponedjeljak, srijeda, petak
Crni Lug petak
Čabar i okolica petak
Čađavica ponedjeljak, srijeda, petak
Čazma ponedjeljak, srijeda, petak
Delnice srijeda, petak
Divuša srijeda, petak
Donja Dobra utorak
Donji Kukuruzari utorak, četvrtak
Donji Lapac srijeda
Drenovci ponedjeljak, srijeda, petak
Drežnik Grad ponedjeljak, srijeda, petak
Drniš ponedjeljak, srijeda, petak
Drvenik ponedjeljak, srijeda, petak
Dvor utorak, četvrtak
Đurdevac ponedjeljak, srijeda, petak
Fužine srijeda, petak
Gerovo petak
Glina ponedjeljak, srijeda, petak
Gola ponedjeljak, srijeda, petak
Gornja Rijeka ponedjeljak, srijeda, petak
Gornje Bazje ponedjeljak, srijeda, petak
Gornji Draganec ponedjeljak, srijeda, petak
Gospić ponedjeljak, srijeda, petak
Gračac srijeda
Gradina ponedjeljak, srijeda, petak
Grubišno Polje ponedjeljak, srijeda, petak
Gruda ponedjeljak, srijeda, petak
Gunja ponedjeljak, srijeda, petak
Gušće ponedjeljak, srijeda, petak
Hercegovac ponedjeljak, srijeda, petak
Hrv. Dubica utorak, četvrtak
Hrv. Kostanjica utorak, četvrtak
Hrvatsko petak
Igrane ponedjeljak, srijeda, petak
Ilok ponedjeljak, četvrtak
Jabukovac ponedjeljak, srijeda, petak
Jasenice ponedjeljak, četvrtak
Jasenovac utorak, četvrtak
Kalnik ponedjeljak, srijeda, petak
Kamensko utorak, četvrtak
Kapela ponedjeljak, srijeda, petak
Karin ponedjeljak, četvrtak
Karlobag četvrtak
Kijevo ponedjeljak, srijeda
Kloštar Vojakov. ponedjeljak, srijeda, petak
Knin ponedjeljak, srijeda, petak
Komletinci ponedjeljak, četvrtak
Končanica ponedjeljak, srijeda, petak
Korenica ponedjeljak, srijeda, petak
Kosinj ponedjeljak
Kožino utorak, petak
Krasno ponedjeljak, srijeda, petak
Krivi Put ponedjeljak
Križ utorak, četvrtak
Križevci ponedjeljak, srijeda, petak
Kućanci ponedjeljak, četvrtak
Letovanić ponedjeljak, srijeda, petak
Lič srijeda, petak
Ličko Petrovo selo ponedjeljak, srijeda, petak
Lokve srijeda, petak
Malo Selo petak
Marina srijeda, petak
Martinska Ves ponedjeljak, srijeda, petak
Maslenica ponedjeljak, četvrtak
Mikleuš utorak, četvrtak
Močići ponedjeljak, srijeda, petak
Molunat ponedjeljak, srijeda, petak
Mrkopalj i okolica srijeda
Mrzle Vodice petak
Muć utorak, četvrtak
Nijemci ponedjeljak, četvrtak
Nin utorak, petak
Nova Bukovica ponedjeljak, srijeda, petak
Nova Rača ponedjeljak, srijeda, petak
Obrovac ponedjeljak, četvrtak
Orehovec ponedjeljak, srijeda, petak
Otočac ponedjeljak, srijeda, petak
Otok ponedjeljak, četvrtak
Parg petak
Pelješac(poluotok) utorak, petak
Petrčane utorak, petak
Pitomača utorak, četvrtak
Pivnica Slavon. utorak, četvrtak
Plaški ponedjeljak, srijeda, petak
Plešce petak
Plitvice ponedjeljak, srijeda, petak
Podr. Moslavina ponedjeljak, četvrtak
Posedarje ponedjeljak, četvrtak
Predavac ponedjeljak, srijeda, petak
Prezid petak
Prgomelje ponedjeljak, srijeda, petak
Prgomet ponedjeljak, četvrtak
Prhci petak
Privlaka(Vin) ponedjeljak, četvrtak
Privlaka(Zd) utorak, petak
Prim. Dolac ponedjeljak, četvrtak
Primošten ponedjeljak, srijeda, petak
Radatovići utorak
Rakovica ponedjeljak, srijeda, petak
Rasinja ponedjeljak, srijeda, petak
Raven ponedjeljak, srijeda, petak
Ravna Gora srijeda, petak
Rogoznica ponedjeljak, srijeda, petak
Rovišće ponedjeljak, srijeda, petak
Saborsko ponedjeljak, srijeda, petak
Severin ponedjeljak, srijeda, petak
Sikirevci ponedjeljak, srijeda, petak
Sinac ponedjeljak, srijeda, petak
Skrad srijeda
Skradin utorak, četvrtak
Slatina utorak, četvrtak
Slunj ponedjeljak, srijeda, petak
Smrekari petak
Sopje srijeda, petak
Srb srijeda
Stara Sušica srijeda
Starigrad Paklenica ponedjeljak, četvrtak
Staševica ponedjeljak, srijeda, petak
Sunger srijeda
Sunja ponedjeljak, srijeda, petak
Svilaj ponedjeljak, srijeda, petak
Šandrovac ponedjeljak, srijeda, petak
Šarengrad ponedjeljak, srijeda, petak
Šaš ponedjeljak, srijeda, petak
Šestanovac ponedjeljak, srijeda, petak
Špišić Bukovica utorak, četvrtak
Štefanje ponedjeljak, srijeda, petak
Topusko ponedjeljak, srijeda, petak
Tovarnik ponedjeljak, četvrtak
Trsče petak
Velebno ponedjeljak
Velika Pisanica ponedjeljak, srijeda, petak
Velika Trnovitica ponedjeljak, srijeda, petak
Veliki Grđevac ponedjeljak, srijeda, petak
Veliki Zdenci ponedjeljak, srijeda, petak
Veliko Trojstvo ponedjeljak, srijeda, petak
Viljevo ponedjeljak, četvrtak
Voćin utorak, četvrtak
Vrata srijeda, petak
Vratnik ponedjeljak, srijeda, petak
Vrbanja ponedjeljak, srijeda, petak
Vrgorac ponedjeljak, srijeda, petak
Vrhovine ponedjeljak, srijeda, petak
Vrlika utorak, četvrtak
Vrsi utorak, petak
Zadvarje ponedjeljak, srijeda, petak
Zagvozd ponedjeljak, srijeda, petak
Zaostrog ponedjeljak, srijeda, petak
Zaton utorak, petak
Zavojane ponedjeljak, srijeda, petak
Zlobin srijeda
Zrinski Topolov. ponedjeljak, srijeda, petak
Ždala ponedjeljak, srijeda, petak
Živogosće ponedjeljak, srijeda, petak
OTOK RASPORED DOSTAVE I PREUZIMANJA
Krk ponedjeljak, utorak, srijeda, četvrtak, petak
Cres ponedjeljak, četvrtak
Lošinj ponedjeljak, četvrtak
Rab utorak
Pag utorak, petak
Vir utorak, petak
Murter ponedjeljak, utorak, srijeda, četvrtak
Ugljan ponedjeljak, četvrtak
Pašman ponedjeljak, četvrtak
Brač ponedjeljak, utorak, srijeda, četvrtak, petak
Hvar ponedjeljak, utorak, srijeda, četvrtak, petak
Korčula utorak, petak
Vis svaki petak u mjesecu
Dugi otok dostava i preuzimanje u najbližem terminalu
dostava i preuzimanje u najbližem terminalu
Rava dostava i preuzimanje u najbližem terminalu
Mulat dostava i preuzimanje u najbližem terminalu
Ist dostava i preuzimanje u najbližem terminalu
Silba dostava i preuzimanje u najbližem terminalu
Premuda dostava i preuzimanje u najbližem terminalu
Sestrunj dostava i preuzimanje u najbližem terminalu
Zverinac dostava i preuzimanje u najbližem terminalu
Rivanj dostava i preuzimanje u najbližem terminalu
Šolta dostava i preuzimanje u najbližem terminalu
Lastovo dostava i preuzimanje u najbližem terminalu
Mljet dostava i preuzimanje u najbližem terminalu
Koločep dostava i preuzimanje u najbližem terminalu
Šipan dostava i preuzimanje u najbližem terminalu
Lopud dostava i preuzimanje u najbližem terminalu
Susak dostava i preuzimanje u luci Mali Lošinj
Unije dostava i preuzimanje u luci Mali Lošinj
Ilovik dostava i preuzimanje u luci Mali Lošinj
Crveni otok dostava i preuzimanje u najbližem terminalu
Sveta Katarina dostava i preuzimanje u najbližem terminalu
NAPOMENA: Otpremanje pošiljaka namijenjenih dostavi na otoke mora se planirati tako da u prijamne  terminale stignu najmanje jedan dan prije predviđenog termina za dostavu

LOKACIJE

KONTAKTIRAJTE NAS

Odaberi primatelja*: